قابل توجه دانش آموختگان محترم

دانش آموختگان عزیزی که گواهینامه موقت یا دانشنامه آنان صادر گردیده است، می توانند از منوی دانش آموختگان رؤیت نمایند

بازگشت به آرشیو اطلاعیه ها